Ik weet er alles van

Life Magazine

Genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s), gevaarlijk of juist de toekomst?


Genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), in de volksmond vaak genetisch gemanipuleerde organismen genoemd. Het woord manipulatie zorgt voor een nogal negatieve lading, maar is dit terecht? Een GGO is een organisme wiens gen is aangepast in een lab. Dit kan gaan over planten, dieren en micro-organismen. Het DNA van het organisme, bijvoorbeeld van een gewas, wordt aangepast om het gewas sneller en beter te laten groeien. Is die negatieve lading dan wel nodig? Om je het antwoord te laten geven op die vraag, volgt in deze blog informatie over wat een GGO precies is, waar dit toegepast wordt en wat de voor- en tegenargumenten zijn als het gaat over GGO’s, hierin specifiek toegepast op gewassen en voedselproductie. Het is een bijzonder boeiend onderwerp, waar je een eigen mening over kunt hebben. Ik hoop dat deze blog je helpt bij het vormen hiervan.

Gen gewijzigd in een lab

Zoals net al kort genoemd, ontstaat een GGO door aanpassing van het genetische materiaal, het DNA. Dit wordt gedaan in een laboratorium en is een zeer complex proces. Het wijzigen van het genetische materiaal van gewassen kan op verschillende manieren gebeuren, vaak wordt genetisch materiaal van een ander al bestaand gewas toegevoegd. Het komt niet zo vaak voor dat een laboratorium nieuw genetisch materiaal maakt en dit toevoegt. Het doel is het genereren van een sterker gen dat zorgt voor betere eigenschappen, bijvoorbeeld het beter bestand zijn tegen droogte of het sneller groeien, waardoor de productiesnelheid toeneemt. Dit is eigenlijk een versnelde versie van selectieve teelt, iets wat al duizenden jaren (en nog steeds) wordt toegepast. Selectieve teelt is het kruisen van de gewassen met de beste eigenschappen, in de hoop deze eigenschappen terug te zien in de nakomelingen. Het nadeel van selectieve teelt is het langdurige proces.

GGO’s in Europa

Of GGO’s schadelijk zijn voor de gezondheid is tot dusver nog niet 100% bewezen. In Europa zijn GGO’s verboden, omdat nog niet bewezen is dat het volledig zonder risico is, zowel voor de volksgezondheid als voor het milieu. Het bizarre is dat het in Amerika wel gebruikt mag worden en bijna elk hoofdgewas in Amerika een GGO is.

De argumenten

Het voordeel van GGO’s is dat je sterke gewassen kunt kweken, bijvoorbeeld gewassen die enorm goed tegen droogte kunnen zodat die geplant kunnen worden in gebieden waar regen en voedsel schaars is. Ook zou een snellere productie ervoor kunnen zorgen dat er meer geproduceerd kan worden en omdat de wereldbevolking alleen maar toeneemt, is dit een voordeel. Hiernaast zouden er gewassen gemodificeerd kunnen worden die van nature bestand zijn tegen insecten, zodat er minder insecticiden gebruikt kunnen worden.

En de nadelen? Doordat de mens inspeelt op het genetische materiaal van gewassen, verdwijnt de biodiversiteit. Er verdwijnen dus steeds meer types planten en gewassen, dit is een kritische zaak aangezien een hoge biodiversiteit cruciaal is voor het milieu. Hiernaast is het nog niet 100% bewezen dat het niet schadelijk is. Door genetisch materiaal te wijzigen, is er een kans op het ontstaan van nieuwe wellicht giftige eigenschappen. Ook is het ethische argument een grote. Rommelen met DNA van planten, is dat zoals de natuur het bedoeld heeft?

Dit is een Eten & Drinken artikel van ik weet er alles van

Genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s), gevaarlijk of juist de toekomst?


Ik weet er alles van Life Magazine artikelen

Crypto-industrie maakt zich zorgen

Crypto-industrie maakt zich zorgen

Afgelopen maandag stond de cryptocurrency sector op scherp terwijl bitcoin vocht om zijn positie boven een aanzienlijk niveau te handhaven. Beleggers vreesden dat problemen bij