Ik weet er alles van

Life Magazine

Hoe wilde dieren tamme dieren werden

De hond is niet altijd ons trouwe huisdier geweest, de koe liep niet altijd al uit haarzelf naar de melkmachine en paarden zijn niet ontstaan in een manege. Alle dieren die we kennen als huisdieren of tamme dieren, waren ooit wild. Hoe is dit ontstaan? Zijn alle dieren tegelijk mak gemaakt, of was er een eerder dan de ander? Deze blog gaat over de domesticatie van verschillende huisdieren. Domesticatie is het proces waarbij de mens eigenschappen van het dier veranderd zodat de dieren nuttiger zijn voor de mens en bovendien tammer. Dit wordt gedaan door de dieren met de juiste eigenschappen te kruisen en is een langdurig gradueel proces. Hoewel het niet helemaal zeker is, denken archeologen dat het domesticeren van dieren zo’n vijftienduizend jaar geleden begonnen is.

Trouwe viervoeter

Het zal je niet verbazen dat de hond, a mans best friend, het dier is dat als eerst gedomesticeerd is. De hond zoals wij die nu kennen, stamt af van de grijze wolf. Er wordt gesuggereerd dat er in totaal vier verschillende hondenrassen bekend zijn, allemaal afzonderlijk van elkaar ontstaan. Dit zou betekenen dat de wolf op vier plaatsen gedomesticeerd is. Of de wolf naar de mens toe kwam, of de mens naar de wolf is niet duidelijk. Wel was het zo dat beide partijen voordeel hadden van de ontmoeting. Zo kon de wolf de mens helpen bij de jacht en de groep beschermen en kreeg de wolf in ruil hiervoor eten. Omdat de wolf ook een sociaal dier is, werd het meer duidelijk dat hij ook kon dienen als gezelschapsdier. Doorheen de jaren zijn er door selectie allerlei hondenrassen ontstaan.

Landbouwhuisdieren

Hierna volgde de dieren die we nu kennen als nutsdieren. Koeien, varkens, schapen en geiten bijvoorbeeld. Deze dieren worden gebruikt voor de productie van vlees of gebruikt voor hun vacht of huid. De geit, het schaap en het varken werden zo’n tienduizendjaar geleden gedomesticeerd, de koe kwam iets later. Door de domesticatie van deze dieren ontstond de veeteelt en landbouw. Men hoefde namelijk niet meer te jagen en te verzamelen, maar kon settelen en dieren houden. De nutsdieren werden gehouden voor het vlees, maar ook hun pels, botten en huid kon gebruikt worden. Het domesticeren van prooidieren, zoals schapen en geiten, ging en gaat er anders aan toe dan bijvoorbeeld de hond. Kuddedieren zijn namelijk gewend aan een bepaalde hiërarchie en accepteren de mens hierdoor sneller. 

Natuur vs domesticatie

Door jarenlange selectie zijn de typische eigenschappen zoals veel melk geven ontstaan. Om je een voorbeeld te geven van extreme effecten van domesticatie: een kalfje heeft van ongeveer tien liter melk nodig per dag. De koe produceert van nature genoeg melk voor haar kalf, zo’n tien liter dus. De koe die we gebruiken voor de productie van de melk voor humane consumptie, produceert wel vijfentwintig liter per dag. Door jarenlang te kweken met deze eigenschappen en dus verdere domesticatie, is dit ontstaan. Zeker positief voor de mens, maar of dit ook altijd positief is voor het dier laat ik aan jou.

Het paard

Als laatste diersoort bespreken we het paard. Dit dier is als laatst gedomesticeerd, zo’n 6000 jaar geleden. Paarden hielpen de mens vroeger bij de jacht, oorlogen, op het land, brachten de mens overal naar toe en was een echt werkpaard. Tegenwoordig worden paarden meer gebruikt als gezelschapsdier en worden ze gebruikt voor wedstrijden. Paarden in het wild leven in kuddes, er zijn nog een aantal plaatsen op de wereld waar wilde paarden voorkomen. Wat ze hier doen? Grazen, spelen, rennen, eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Een groot verschil met de gedomesticeerde dieren.

Dit is een dieren artikel van ik weet er alles van

Hoe wilde dieren tamme dieren werden

Ik weet er alles van Life Magazine artikelen

Crypto-industrie maakt zich zorgen

Crypto-industrie maakt zich zorgen

Afgelopen maandag stond de cryptocurrency sector op scherp terwijl bitcoin vocht om zijn positie boven een aanzienlijk niveau te handhaven. Beleggers vreesden dat problemen bij